O firmie

Cel działalności
Firma świadczy usługi w zakresie zarządzania i administrowania budynkami mieszkalnymi i komercyjnymi, w szczególności: biurowymi, wspólnot mieszkaniowych, handlowymi, magazynowymi.

Zasady współpracy
Zakres współpracy ustalany jest indywidualnie. Przez kilka lat doświadczeń wypracowane zostały metody pozwalające na efektywne i ekonomiczne administrowanie zarządzanym mieniem.

Stawiane wymagania
Dobry kontakt z właścicielami, dbałość o wysoką jakość oferowanych przez nas usług, uczciwość, rzetelność, dynamiczność i współczesność, oraz zadowolenie klientów to główne atuty kreujące wizerunek firmy. Nasza współpraca opiera się współdziałaniu, wymianie informacji i doświadczeń. Cechuje nas odpowiedzialność oraz przestrzeganie przyjętych norm etycznych.

Kwalifikacje, uprawnienia